ทีมงานฝ่ายกฎหมายของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทยหรือ ประตูสู่อีสาน เราได้จัดเตรียมให้บริการ และคำปรึกษาทางด้านกฎหมายของชาติไทย และชาวต่างชาติ หรือใครก็ตามที่ต้องการตัวแทนในการรักษาความลับต่างๆ การทำธุรกิจ หรือ เกี่ยวกับการลงทุน

กับทีมงานของเราที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ, เราสามารถช่วย ในสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม เพราะ ความพร้อมในทีมงานเราที่จัดตั้งขึ้น เราสามารถกำหนดราคาที่มาตรฐานกว่าและแข่งขันได้

ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทของเราเท่านั้นที่ต้องการทำธุรกิจร่วมกับคุณ แต่เรายังให้ความสำคัญ และ ร่วมให้การสนับสนุนกับท่านอีกด้วย เราเชื่อในความริเริ่มนั้นจะช่วย และ แบ่งปันจุดมุ่งหมายให้ไปได้ดี ทั้งหมด คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด พวกเราเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของความท้าทาย มิตรภาพ ความเชื่อใจ ที่ทำให้ท่านมั่นคง และ สามารถก้าวต่อไปในอนาคต

คุณต้องการนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยหรือไม่ ? เราสามารถช่วยให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายได้


ประเทศไทยสามารถให้ประโยชน์อะไรๆ กับคุณได้อย่างมากมาย และ เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความดึงดูดใจในการลงทุน, ประการแรก ภายใต้คณะกรรมการการลงทุนในประเทศไทย ( BOI ) ได้มีนักลงทุนชาวต่างชาติจำนวนมากมาย ที่ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน , ประการที่สอง จังหวัดนครราชสีมา ( หรือ เรียกว่า “โคราช” ) ได้ให้โอกาสที่ดีหลายอย่าง กับนักลงทุน เพราะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ สถานที่ตั้ง ความชำนาญงาน ค่าแรงงานที่มีราคาไม่แพง

ทำอย่างไรนักลงทุนชาวต่างชาติจึงจะสามารถลงทุนได้ในประเทศไทย และผลประโยชน์อะไรที่พวกคุณจะได้จากการลงทุน หรือ โอกาสของพวกคุณ ที่มีคืออะไร? พวกเราสามารถบอกคุณได้ว่า ตอนนี้มีชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า 500 คน ที่มีการตั้งถิ่นฐานในโคราช ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นชาวญี่ปุ่น และ ชาวไต้หวัน โคราชมีอะไร หลายอย่างมากมายที่สามารถเป็นไปได้ เราพร้อมจัดเตรียมทุกอย่างให้ ในสิ่งที่คุณต้องการ และอยากให้เราช่วยสนับสนุนในการลงทุน ขยายกิจการให้เติบโต และมีกำไร ได้ในราคาที่ถูก โดยที่คุณเองไม่ต้องเสียเวลา และ เสียพลังงาน เราทำงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และการทำงานอย่างมืออาชีพ

ด้วยความมั่นคงของเราที่มีและความพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนท่านได้นั้น เรามีทีมงาน ผู้ช่วยทนายความ นักการบัญชี ซึ่งผู้คนเหล่านี้จะร่วมกันระดมความคิด และร่วมสนับสนุน ทำให้งานของท่านออกมาเสร็จสมบูรณ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการบริการตรงตามที่ต้องการและตรงตามเวลา พร้อมกับการจัดหาความหลากหลาย และการที่มีขอบเขตของการบริการอย่างชัดเจน ติดต่อพวกเรา ซึ่งเรามีความยินดีที่จะช่วยเหลือ และ ให้ข่าวสารต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับคุณ