ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติและประสงค์ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย คุณจำเป็นต้องหาแนวทางที่ถูกต้องในการเข้าใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายไทย คุณสามารถหาข้อมูลต่างๆได้บนอินเตอร์เน็ตซึ่งมีอยู่หลายเวปไซต์ที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย คุณควรจะระวังด้วยว่าข้อมูลบางอย่างอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด ข้อกฎหมายบางตัวสำหรับชาวต่างชาติเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นการซื้อบ้านในประเทศไทย

มันเป็นไปได้หรือไม่ที่ชาวต่างชาติจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน คำตอบคือไม่ กฎหมายไทยไม่อนุญาตกรรมสิทธิ์ของที่ดินหรือทรัพย์สินตรงไปยังชาวต่างชาติ การทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหารมทรัพย์มีหลายวิธีแต่ก็มิได้ทำให้เกิดกรรมสิทธิ์แก่ชาวต่างชาติ สิทธิที่ใช้กันโดยทั่วไปในการใช้ทรัพย์สินหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยคือการลงทุน การเช่าที่ดิน คู่สมรสเป็นคนไทย สิทธิเก็บกินและสิทธิเหนือพื้นดิน

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ถ้าคุณต้องการใช้ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการอยู่อาศัยเท่านั้น คุณสามารถตัดสินใจในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ คุณสามารถซื้อที่ดินและใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลาห้าปีโดยการลงทุนสี่สิบล้านบาท

การเช่าที่ดิน-มีข้อกำหนดสำหรับชาวต่างชาติที่จะถือครอง 100 เปอร์เซนต์ของสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ในระยะเวลาที่กำหนด สูงสุดไม่เกินสามสิบปีและหลังจากนั้นคุณสามารถต่อไปได้อีกสามสิบปีถ้าคู่สัญญาระหว่างเจ้าของและผู้เช่ายินยอม

การแต่งงานกับคนไทย ถ้าคุณไม่ใช่คนไทยคุณยังสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้โดยการแต่งงานกับบุคคลสัญชาติไทย คู่สมรสมีสิทธิในการซื้อบ้านหรือทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินนั้นๆจะเป็นของคู่สมรสคนไทยเพียงฝ่ายเดียว คุณและคู่สมรสต้องทำหนังสือรับรองที่สำนักงานที่ดินว่ากรรมสิทธิในทรัพย์สินเป็นของคู่สมรสคนไทยเท่านั้น ถ้าคุณต้องการได้รับอสังหาริมทรัพย์โดยการสมรสกับคนไทยและทำสัญญาก่อนสมรสตามกฎหมายไทยซึ่งจะช่วยปกป้องส่วนได้เสียของคุณในกรณีที่เกิดการหย่าร้าง เสียชีวิตหรือสภาวการณ์ใดๆ

สิทธิเก็บกิน เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ชาวต่างชาติสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นๆ ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการใช้ที่ดินนั้นๆตามกฎหมายๆไทย

ถ้าคุณสนใจที่จะซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อการลงทุน เพื่อใช้อยู่อาศัยหรือธุรกิจ คุณจำเป็นต้องติดต่อบริษัทกฎหมาย เพราะทางเรามีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรพัย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทนายความที่มีประสบการณ์ที่สามารถช่วยคุณได้