เราสามารถให้ท่านได้ในราคาค่าบริการที่ย่อมเยาแต่มีมาตรฐาน หรือ มากกว่าคู่แข่งขัน ตามลักษณะของงาน ซึ่งมี 3 เหตุผล ประการแรก สถานที่ตั้งของนครราชสีมา มีอัตราค่าแรงงานที่ต่ำกว่าเมืองหลวง หรือ เมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย

ประการที่สอง เพราะว่า เราจะทำอย่างไรกับ โครงสร้าง และสามารถควบคุมธุรกิจต่าง ๆ ได้

ประการสุดท้าย เราพร้อม และมีความมั่นคง, มีความเป็นมืออาชีพ และ เราก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่

ลูกความของเราจะถูกต้อง และได้รับเงินเสมอ

แต่คุณก็สามารถจ่ายเงินได้โดยง่าย ๆ กับการจัดเตรียมการต่างๆ และการบริการที่เรามีให้ท่าน

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าบริการในการจัดเตรียมการกับข้อมูลนั้น ขึ้นอยู่กับบางกรณี ถ้าบางกรณีง่ายค่าบริการเราคิดในราคาที่ต่ำ แต่ถ้าหากบางกรณีมีความยุ่งยาก หรือลูกความมีความเสียหายอย่างมาก อัตราค่าบริการก็จะมีราคามากขึ้นตามลำดับลักษณะของกรณี นั้น ๆ ไป

เราพร้อมสนับสนุนความน่าจะเป็นของลูกความโดยเราเริ่มจากการสืบเสาะถึงความถูกต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อที่เราจะเตรียมข้อมูลและการบริการให้ลูกความก่อน เพื่อที่เราจะมีเลือกสรรและการคิดค่าบริการให้ถูกต้องตามลักษณะของคดีนั้น ๆ ต่อไป

ถ้าหากคุณมีคำถาม หรือ มีข้อสงสัยต่าง ๆ กรุณาส่ง Email ถึงเรา เราจะทำการติดต่อกับไปยังท่านโดยทันที ซึ่ง เราจะบริการฟรีสำหรับคำถาม และ คำตอบตามที่คุณต้องการ หากคุณต้องการทราบอัตราค่าบริการต่าง ๆของเรา เราจะแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลการบริการ เป็นกรณี ๆ ไป เพราะว่า ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เราจะจัดส่งให้กับคุณ เราถือว่านั้นเป็นความลับ