กับทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถหลากหลายในการปฏิบัติงาน

เรามีเครือข่ายและความรู้ที่พร้อมจะช่วยคุณได้

ด้วยความมั่นคง และการอุทิศตัวของเรา อย่างมืออาชีพ พร้อมกับการช่วยเหลือร่วมกันในการสนับสนุน จากทีมงานของเราทุกคน เช่น เดียวกับคนในท้องถิ่นของท่าน และ เครือข่ายของประชาชาติ

ปรัชญาของเรา คือ การรับใช้ และการสนับสนุน ให้การดูแลลูกความทุกท่าน จากทีมงานของเรา ด้วยความเข้าใจในการบริการ สิ่งที่ท่านต้องการทำ อย่างเต็มความสามารถ และทันตรงต่อเวลา โดยมีค่าบริการที่มีราคามาตรฐานและไม่แพง หรือ ราคาที่เราสามารถแข่งขันได้

เรามีความยึดมั่นและรู้จริงในกฎหมายไทย ดังนั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ยังต้องการการรับประกัน และความมั่นใจ กับการบริการเหล่านั้นที่เราได้จัดเตรียมและพร้อมแล้วสำหรับคุณ


นายเทอดพงษ์ เฟื่องฟูวงศ์รัตน์
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่.
นิติศาสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทย
ผู้ร่วมงานและที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยตรง
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับร้องลายมือชื่อและเอกสาร

คุณ เซบาสเตียน บรูโซว์ LL.B., B.Sc.
ผู้ร่วมงานและ ผู้จัดการฝ่ายบริการชาวต่างชาติ
นักกฏหมายชาวแคนาดา
ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย(LL.B.,กฎหมายแพ่งและกฎหมายทั่วไป)และ ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ (B.Sc.)
สัญชาติแคนาเดียน สามารถพูดและเขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่น ๆ

ด้วยความมั่นคงของเราที่มีและความพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนท่านได้นั้น เรามีทีมงาน ผู้ช่วยทนายความ นักการบัญชี ซึ่งผู้คนเหล่านี้จะร่วมกันระดมความคิด และร่วมสนับสนุน ทำให้งานของท่านออกมาเสร็จสมบูรณ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการบริการตรงตามที่ต้องการและตรงตามเวลา พร้อมกับการจัดหาความหลากหลาย และการที่มีขอบเขตของการบริการอย่างชัดเจน ติดต่อพวกเรา ซึ่งเรามีความยินดีที่จะช่วยเหลือ และ ให้ข่าวสารต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับคุณ